Basınç Emniyet Valf Katriçleri

Bu valfler sisteme girecek basıncın alt ve üst noktasını belirler. Sisteme pompadan gelebilecek her türlü basıncı regüle eder.

PDF Döküman


Teknik Bilgi

Stock Code Product ID
RV 01 020 01 M20x1,5 Basınç Emniyet Valf Katriçleri
RV 01 024 01 M24x1,5 Basınç Emniyet Valf Katriçleri